Reg. nr. 12912315
Tegevusloa nr FVV000158
Nimemärgise reg. nr. 1718/2015/j.a.

E E S T I   K U L L A -   J A   K E L L A L I I D U   L I I G E

K R I S T I I N E   K E S K U S 
I  k o r r u s (asume kaupluses EESTI JUVEEL
NB! Eraldiseisev kullassepa töökoht, pöörduda otse kullassepa poole).